Posėdžiai, sprendimai

2023 m. posėdžiai, sprendimai

Data Darbotvarkė Protokolas
2023-03-22 Darbotvarkė Protokolas
Sprendimai Nr. S-6 „Dėl Marijampolės regiono  plėtros tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. 51/8S-46 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo” pakeitimo”

Priedas

Nr. S-7 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2022 m. metinių ataskaitų rinkinio”

Priedas

Priedas
2023-02-08 Darbotvarkė Protokolas
Sprendimai Nr. S-1 „Dėl 20222030 m. Marijampolės regiono plėtros plano patvirtinimo”

„2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros planas”

„Marijampolės regiono plėtros plano pažangos priemonės Nr. LT024-01-03-01 „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės regione” pagrindimo aprašas”

Nr. S-2 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. 51/8S-46 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo” pakeitimo”

Priedas

Nr. S-3 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo“

Priedas

Nr. S-4 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 51/8s-14 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

Nr. S-5 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2023 metų veiklos plano patvirtinimo“

Priedas

2022 m. posėdžiai, sprendimai
2021 m. posėdžiai, sprendimai
2020 m. posėdžiai, sprendimai
2019 m. posėdžiai, sprendimai
2018 m. posėdžiai, sprendimai
2017 m. posėdžiai, sprendimai
2016 m. posėdžiai, sprendimai
2015 m. posėdžiai, sprendimai
2014 m. posėdžiai, sprendimai

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.