Regiono plėtros planas iki 2030 m.

2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros planas patvirtintas Marijampolės regiono plėtros tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. S-1 „Dėl 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2024-06-20) su 10 regioninių pažangos priemonių:

Pažangos priemonė Nr. LT024-01-03-01 „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės regione“
Pažangos priemonė Nr. LT024-03-01-01 „Eismo saugos priemonių diegimas“
Pažangos priemonė Nr. LT024-01-02-01 „Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas Marijampolės regione“
Pažangos priemonė Nr. LT024-01-01-01 „Paslaugų pažeidžiamoms visuomenės grupėms prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės regione“
Pažangos priemonė Nr. LT024-03-01-02 „Darnaus judumo skatinimas mieste“
Pažangos priemonė Nr. LT024-03-02-01 „Vandens tiekimo ir nuotekų sistemų plėtra Marijampolės regione“
Pažangos priemonė Nr. LT024-03-02-04 „Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Marijampolės regione“
Pažangos priemonė Nr. LT024-02-01-01 „Ekonominio augimo skatinimas Marijampolės regiono funkcinėje zonoje“
Pažangos priemonė Nr. LT024-03-02-03 „Oro monitoringo sistemų diegimas“
Pažangos priemonė Nr. LT024-01-02-02 „Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Marijampolės regione"

Regiono plėtros plano rengimo eiga

Ministerijoms patvirtinus kitų regioninių pažangos priemonių finansavimo gaires, rengiamos kitos 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano priemonės:

Ministerija Priemonė Gairės Eiga regione

VRM

01-004-07-01-01 (RE) Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų  ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius 2023 m. balandžio 4 d. Nr. 1V-188 FZ strategija patvirtinta
Kvietimų planas
Tvarios miesto plėtros (TMP) strategija patvirtinta 2024-04-29
TMP pažangos priemonei pasiūlymai teikiami iki 2024-05-21

VRM

01-004-07-02-01 (RE) Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą 2023 m. balandžio 7 d. Nr. 1V-199

SADM

09-003-02-02-11 (RE) Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus

2023 m. birželio 30 d. Nr. A1-439

Patvirtinta
Kvietimų planas

SAM

11-001-02-10-03 (RE) Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose 2023 m. gegužės 30 d. Nr. V-627 Patvirtinta
Kvietimų planas

SAM

11-002-02-11-02 (RE) Užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą

2023 m. lapkričio 6 d. Nr. V-1145

Priemonės dokumentai pateikti vertinti VRM ir SAM

ŠMSM

12-003-03-01-23 (RE) Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams

2022 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1542

Patvirtinta

Kvietimų planas

 

 

ŠMSM

12-003-03-02-17 (RE) Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą

2022 m. spalio 13 d. Nr. V-1637

SM

10-001-05-03-07 (RE) Gerinti eismo saugą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse

2023 m. sausio 30 d. Nr. 3-37

Patvirtinta
Kvietimų planas

SM

10-001-06-01-03 (RE) Skatinti darnų judumą miestuose

2023 m. balandžio 14 d. Nr. 3-192

Patvirtinta
Kvietimų planas

AM

02-001-06-07-02 (RE) Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą

2023 m. liepos 21 d. Nr. D1-243

Patvirtinta
Kvietimų planas

AM

02-001-06-08-02 (RE) Plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje

2023 m. lapkričio 3 d. Nr. D1-361

 Savivaldybių pasiūlymų teikimas iki 2024-05-20

AM

02-001-06-08-03 (RE) Sutvarkyti praeityje užterštas ir pažeistas urbanizuotas teritorijas

2023 m. kovo 13 d.  Nr. D1-74

Savivaldybių pasiūlymų nebuvo pateikta, nes objektai neatitinka Gairių reikalavimų

AM

02-001-06-10-01 (RE) Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą 2023 m. rugsėjo 22 d. Nr. D1-323 Patvirtinta
Kvietimų planas

AM

02-007-06-11-02 (RE) Stiprinti savivaldybių aplinkos oro monitoringą 2023 m. rugpjūčio 4 d. Nr. D1-272 Patvirtinta
Kvietimų planas

 

Regiono tikslai

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.