Kolegija

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 23 straipsniu:

Kolegija atlieka šias funkcijas:

1) tvirtina regiono plėtros planą ir jo pakeitimus;

2) tvirtina regiono plėtros plano įgyvendinimo ataskaitas;

3) priima sprendimus dėl šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 2–6 ir 8 punktuose nurodytų regiono plėtros tarybos funkcijų įgyvendinimo;

4) priima sprendimus dėl projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais, taip pat sprendimus dėl regiono plėtros tarybos sprendimų, kuriais projektai pripažinti regioninės svarbos projektais, pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios;

5) priima sprendimus dėl atstovavimo regionui tarptautinėse regionų bendradarbiavimo organizacijose ir dėl regiono plėtros tarybos bendradarbiavimo su kitų valstybių regionais;

6) priima sprendimus dėl pasiūlymų teikimo savivaldybių taryboms perduoti savivaldybių viešųjų paslaugų teikimo administravimo įgaliojimus regiono plėtros tarybai, o savivaldybių taryboms priėmus sprendimą perduoti konkrečius viešųjų paslaugų teikimo administravimo įgaliojimus regiono plėtros tarybai, priima sprendimus dėl šių įgaliojimų įgyvendinimo;

7) vertina regiono plėtros tarybos metinių ataskaitų rinkinį, teikia atsiliepimus apie jį regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių susirinkimui ir tvirtina regiono plėtros tarybos metinį veiklos planą;

8) skiria regiono plėtros tarybos administracijos direktorių ir atleidžia jį iš pareigų;

9) priima sprendimus dėl kituose įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose nustatytų regiono plėtros tarybos funkcijų įgyvendinimo;

10) atlieka kitas šiame įstatyme kolegijai nustatytas funkcijas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 23 straipsnio 10 punktu:

10. Kolegija iš darbdavių, profesinių sąjungų organizacijų, bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų (toliau – partneriai) atstovų sudaro patariamąją kolegijos partnerių grupę.

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.