Partnerių grupė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 23 straipsnio 11 punktu:

Partnerių grupė atlieka šias funkcijas:

1) svarsto regiono plėtros plano ir jo pakeitimų, regiono plėtros tarybos sprendimų dėl projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais, taip pat regiono plėtros plano įgyvendinimo ataskaitų projektus ir dėl šių dokumentų teikia išvadas kolegijai;

2) kolegijos prašymu svarsto kitus su nacionalinės regioninės politikos tikslo ir uždavinių įgyvendinimu regione susijusius klausimus ir teikia nuomonę kolegijai;

3) savo iniciatyva gali svarstyti bet kurį kolegijoje svarstomą klausimą ir teikti dėl jo nuomonę kolegijai.

  Vardas, pavardė Atstovaujama interesų grupė Atstovą deleguojanti organizacija
1. Darius Cinaitis Profesinių sąjungų organizacijų interesų grupė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija
2. Tadas Račius Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga
3. Daiva Kvedaraitė Lietuvos profesinė sąjunga  „Solidarumas“
4. Sigutis Jundulas Verslo organizacijų interesų grupė LR Žemės ūkio rūmai
5. Metas Ražinskas Lietuvos darbdavių konfederacija
6. Gražvydas Juodišius Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija
7. Aidas Vaišnora Lietuvos pramonininkų konfederacija
8. Lina Kružinauskienė Bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų interesų grupė Nacionalinė bendruomeninių organizacijų taryba
9. Algirdas Ališauskas Nacionalinis NVO švietimo tinklas
10. Raimonda Bogužaitė Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
11. Adolfina Blauzdžiūnienė Lietuvos moterų lobistinė organizacija
12. Roma Dėdynienė Lietuvos negalios organizacijų forumas
13. Giedrė Volf Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.