Marijampolės regiono funkcinės zonos strategija

Suformuota Marijampolės regiono funkcine zona apima visų regiono savivaldybių – Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono, teritorijas.

2023–2029 m. Marijampolės regiono funkcinės zonos strategija

2023–2029 m. Marijampolės regiono funkcinės zonos strategijos veiksmų planas

Susitarimas dėl 2023–2029 m. Marijampolės regiono funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo

 

Marijampolės regiono savivaldybių tarybos 2023–2029 m. Marijampolės regiono funkcinės zonos strategiją patvirtino:

 

Remiantis 2023–2029 m. Marijampolės regiono funkcinės zonos strategija, Marijampolės regiono savivaldybės yra susijusios esamais socialiniais ir ekonominiais ryšiais bei nustatytos prielaidos kurti naujus socialinius ir ekonominius ryšius. Tai sąlygoja bendra regiono darbo rinka, darbo jėgos pasiūla, gyventojų judėjimo ypatumai regiono viduje, ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas regiono savivaldybėse, suformuota praktika teikiant visuomenės sveikatos priežiūros ir stiprinimo paslaugas regione bei istoriniai ir kultūriniai ištekliai ir ryšiai, nulemti bendro etnografinio Sūduvos (Suvalkijos) regiono identiteto.

Marijampolės regiono funkcinės zonos savivaldybės numato veikti bendrai teikiant paslaugas, kooperuojant turimus išteklius, išnaudojant stiprybes ir taip visoje regiono teritorijoje siekiant kokybinių pokyčių:

  • pritraukti investuotojus pritaikant pramonės ir komercinius sklypus ir taip sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui visame regione;
  • padidinti regiono turistinį patrauklumą ir regiono matomumą bei žinomumą išnaudojant regiono turizmo išteklius ir kartu sudaryti prielaidas didinti ūkinių veiklų įvairovę, ypač kaimiškosiose regiono teritorijose;
  • padidinti visuomenės sveikatos paslaugų efektyvumą ir taip sudaryti prielaidas sveiko gyvenimo trukmės ilgėjimui.

Strategijos projekto viešinimas ir aptarimas

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.