Regiono projektų sąrašai (2014-2020 m.)

4 prioritetas „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“

5 prioritetas „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“

Sąrašas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-41 pagal priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas”

Aktuali redakcija Pakeistas 2023-08-17 sprendimu Nr. S-18
Pakeistas 2020-11-30 sprendimu Nr. 51/8S-28
Pakeistas 2019-01-30 sprendimu Nr. 51/8S-1
Pakeistas 2016-11-16 sprendimu Nr. 51/8S-39
Pakeistas 2016-09-21 sprendimu Nr. 51/8S-28
Patvirtintas 2016-06-28 sprendimu Nr. 51/8S-21

Sąrašas Nr. 05.2.1-APVA-R-008-41 pagal priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra”

Aktuali redakcija Pakeistas 2022-08-18 sprendimu Nr. S-11
Pakeistas 2017-03-13 sprendimu Nr. 51/8S-5
Patvirtintas 2016-12-20 sprendimu Nr. 51/8S-42

Sąrašas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41 pagal priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“

Aktuali redakcija Pakeistas 2022-09-14 sprendimu Nr. S-14
Pakeistas 2021-11-11 sprendimu Nr. S-20
Pakeistas 2018-12-12 sprendimu Nr. 51/8S-40
Pakeistas 2018-11-29 sprendimu Nr. 51/8S-37
Pakeistas 2018-07-04 sprendimu Nr. 51/8S-22
Pakeistas 2018-02-19 sprendimu Nr. 51/8S-7
Pakeistas 2016-11-28 sprendimu Nr. 51/8S-40
Pakeistas 2016-11-16 sprendimu Nr. 51/8S-38
Pakeistas 2016-09-21 sprendimu Nr. 51/8S-29
Patvirtintas 2016-06-28 sprendimu Nr. 51/8S-20

Sąrašas Nr. 05.5.1-APVA-R-019-41 pagal priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“

Aktuali redakcija Pakeistas 2023-08-17 sprendimu Nr. S-19
Pakeistas 2021-11-11 sprendimu Nr. S-21
Pakeistas 2020-05-13 sprendimu Nr. 51/8S-12
Pakeistas 2019-12-04 sprendimu Nr. 51/8S-32
Pakeistas 2019-04-02 sprendimu Nr. 51/8S-10
Pakeistas 2018-05-22 sprendimu Nr. 51/8S-19
Pakeistas 2018-04-26 sprendimu Nr. 51/8S-14
Pakeistas 2017-01-10 sprendimu Nr. 51/8S-1
Pakeistas 2016-11-16 sprendimu Nr. 51/8S-37
Patvirtintas 2016-09-21 sprendimu Nr. 51/8S-27

Sąrašas Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-41 pagal priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“

Aktuali redakcija Pakeistas 2023-08-17 sprendimu Nr. S-20
Pakeistas 2019-02-19 sprendimu Nr. 51/8S-4
Pakeistas 2018-04-26 sprendimu Nr. 51/8S-16
Pakeistas 2017-12-06 sprendimu Nr. 51/8S-52
Pakeistas 2017-06-29 sprendimu Nr. 51/8S-19
Patvirtintas 2016-10-19 sprendimu Nr. 51/8S-32

8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“

Sąrašas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-41 pagal priemonę „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“

Aktuali redakcija Pakeistas 2023-06-23 sprendimu Nr. S-11
Pakeistas 2021-11-11 sprendimu Nr. S-23
Pakeistas 2018-10-04 sprendimu Nr. 51/8S-29
Pakeistas 2018-07-04 sprendimu Nr. 51/8S-23
Pakeistas 2017-12-27 sprendimu Nr. 51/8S-58
Pakeistas 2017-09-13 sprendimu Nr. 51/8S-34
Pakeistas 2016-12-20 sprendimu Nr. 51/8S-44
Patvirtintas 2016-10-19 sprendimu Nr. 51/8S-31

Sąrašas Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41 pagal priemonę „Socialinio būsto fondo plėtra“

Aktuali redakcija Pakeistas 2023-02-09 sprendimu Nr. S-4
Pakeistas 2020-11-13 sprendimu Nr. 51/8S-26
Pakeistas 2016-04-25 sprendimu Nr. 51/8S-18
Patvirtintas 2016-03-30 sprendimu Nr. 51/8S-14

Sąrašas Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-41 pagal priemonę „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“

Aktuali redakcija Pakeistas 2018-10-04 sprendimu Nr. 51/8S-30
Patvirtintas 2018-07-04 sprendimu Nr. 51/8S-21 

Sąrašas Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-41 pagal priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“

Aktuali redakcija Pakeistas 2023-11-27 sprendimu Nr. S-37
Pakeistas 2023-06-23 sprendimu Nr. S-12
Pakeistas 2022-07-07 sprendimu Nr. S-10
Pakeistas 2022-03-16 sprendimu Nr. S-3
Pakeistas 2020-05-13 sprendimu Nr. 51/8S-13
Pakeistas 2018-05-22 sprendimu Nr. 51/8S-18
Pakeistas 2018-03-29 sprendimu Nr. 51/8S-11
Pakeistas 2017-12-06 sprendimu Nr. 51/8S-50
Pakeistas 2017-07-14 sprendimu Nr. 51/8S-24
Patvirtintas 2017-04-13 sprendimu Nr. 51/8S-9

Sąrašas Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-41 pagal priemonę „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“

Patvirtintas 2018-02-19 sprendimu Nr. 51/8S-4

Sąrašas Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-41 pagal priemonę „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“

Patvirtintas 2018-01-26  sprendimu Nr. 51/8S-1

10 prioritetas „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas"

Sąrašas Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-41 pagal priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“

Aktuali redakcija Pakeistas 2022-06-21 sprendimu Nr. S-8
Patvirtintas 2017-11-17 sprendimu Nr. 51/8S-47

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.