Posėdžiai

2023-06-07 | 14:00 - 15:00

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės 11-asis posėdis

2023-06-02 | 14:00 - 15:00

Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos posėdis

 

2023-05-31 | 10:00 - 16:00

Funkcinių zonų ir Miestų strategijų mokymai su Vidaus reikalų ministerijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros atstovais

2023-05-31 | 09:00 - 10:00

2021–2027 m. Marijampolės regioninio atliekų tvarkymo plano rengimo darbo grupės posėdis

2023-05-30 | 15:00 - 17:00

Tarpinstitucinės darbo grupės, skirtos2022-2023 m. Regionų plėtros programos įgyvendinimo koordinavimui, posėdis

2023-05-25 | 10:00 - 12:00

Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros skatinimo pristatymas

2023-05-22 | 10:00 - 12:00

Susitikimas dėl paslaugų plėtros intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims Marijampolės regiono savivaldybėse

2023-05-19 | 13:00 - 16:00

2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plane planuojamų pažangos priemonių aptarimas su Šakių rajono savivaldybės atstovais

2023-05-12 | 09:00 - 10:30

Regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-03 (RE) „Skatinti darnų judumą miestuose“ aptarimas

2023-05-05 | 09:00 - 10:00

Socialinio būsto plėtra taikant viešojo ir privataus sektorių partnerystę (aptarimas)

2023-05-04 | 10:00 - 15:00

Susitikimas dėl Marijampolės regiono funkcinės zonos strategijos rengimo aptarimo

2023-04-27 | 10:00 - 13:00

Dalyvavimas Lietuvos kultūros tarybos diskusijoje „Savivaldybių kultūros indeksas“

2023-04-26 | 09:00 - 10:00

Darbo grupės susitikimas dėl Marijampolės regiono ir savivaldybių atliekų tvarkymo 2021-2027 m. planų rengimo

2023-04-18 | 09:00 - 15:30

Seminaras viešojo sektoriaus subjektų vadovams

2023-04-12 | 14:00 - 15:00

Regionų plėtros programos įgyvendinimui koordinuoti ir kontroliuoti darbo grupės posėdis

2023-03-30 | 09:00 - 10:00

2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano pakeitimo projekto ir kitų su regionų plėtros planų rengimu susijusių aktualijų aptarimas

2023-03-29 | 11:00 - 12:00

Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotinio dalyvių susirinkimo posėdis

2023-03-29 | 09:00 - 09:30

Darbo grupės susitikimas dėl Marijampolės regiono ir savivaldybių atliekų tvarkymo 2021-2027 m. plano rengimo

2023-03-28 | 11:00 - 12:00

Regioninės politikos aktualijų ir planų aptarimas su vidaus reikalų viceministru

2023-03-22 | 10:00 - 11:00

Kolegijos posėdis

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.