Posėdžiai

2023-09-28 | 14:00 - 15:00

Marijampolės miesto tvarios plėtros strategijos aptarimas

2023-09-28 | 15:00 - 16:00

SAM Regioninės pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-02 (RE) „Užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą“ gairių projekto pristatymas / klausimai / atsakymai

2023-09-27 | 09:30 - 10:30

Darbo grupės susitikimas dėl Marijampolės regiono ir savivaldybių atliekų tvarkymo 2021-2027 m. planų rengimo

2023-09-21 | 14:00 - 15:00

Susitikimas su savivaldybių administracijų ir turizmo ir verslo informacinių centrų atstovais dėl Funkcinės zonos (turizmo srities) klausimų aptarimo

2023-09-20 | 15:00 - 17:00

Tarpinstitucinės darbo grupės, skirtos RPP įgyvendinimo koordinavimui, posėdis

2023-09-20 | 10:00 - 13:00

MRPT kolegijos posėdis

2023-09-19 | 09:00 - 09:30

Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotinis dalyvių susirinkimas

2023-09-12 | 14:00 - 15:30

Susitikimas Marijampolės regiono funkcinės zonos strategijos rengimo ir turizmo srities klausimams aptarti

2023-09-05 | 09:00 - 16:00

Diskusija: Kokios Sanglaudos politikos norime po 2027 m.?

2023-09-04 | -

2023 09 05–11 d. vyksta Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis rašytine tvarka

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.