Posėdžiai

2023-05-31 | 10:00 - 16:00

Funkcinių zonų ir Miestų strategijų mokymai su Vidaus reikalų ministerijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros atstovais

2023-05-31 | 09:00 - 10:00

2021–2027 m. Marijampolės regioninio atliekų tvarkymo plano rengimo darbo grupės posėdis

2023-05-30 | 15:00 - 17:00

Tarpinstitucinės darbo grupės, skirtos2022-2023 m. Regionų plėtros programos įgyvendinimo koordinavimui, posėdis

2023-05-25 | 10:00 - 12:00

Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros skatinimo pristatymas

2023-05-22 | 10:00 - 12:00

Susitikimas dėl paslaugų plėtros intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims Marijampolės regiono savivaldybėse

2023-05-19 | 13:00 - 16:00

2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plane planuojamų pažangos priemonių aptarimas su Šakių rajono savivaldybės atstovais

2023-05-12 | 09:00 - 10:30

Regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-03 (RE) „Skatinti darnų judumą miestuose“ aptarimas

2023-05-05 | 09:00 - 10:00

Socialinio būsto plėtra taikant viešojo ir privataus sektorių partnerystę (aptarimas)

2023-05-04 | 10:00 - 15:00

Susitikimas dėl Marijampolės regiono funkcinės zonos strategijos rengimo aptarimo

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.