Posėdžiai

2024-04-22 | 13:30 - 14:00

Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotinis dalyvių susirinkimas

2024-04-16 | 13:00 - 17:00

Regiono plėtros planų funkcionalumo testavimas Strateginio valdymo sistemoje (SVIS)

2024-04-12 | 10:00 - 13:00

Susitikimas su savivaldybių Investicijų sk. darbuotojais

2024-04-11 | 10:30 - 14:00

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų renginys “Investuok Suvalkijoje”

2024-04-03 | 14:00 - 17:00

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis

2024-03-28 | 15:00 - 16:30

Strateginio valdymo informacinės sistemos (SVIS) kūrimo pristatymas

2024-03-27 | 14:00 - 16:00

VRM Tarpinstitucinės darbo grupės, skirtos 2022-2030 m. Regionų plėtros programos įgyvendinimo koordinavimui, posėdis

2024-03-25 | 10:00 - 12:00

Marijampolės profesinio rengimo centro kolegialios tarybos posėdis

2024-03-14 | 10:00 - 12:00

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis

2024-03-06 | -

Mokymai Vilniuje “Praktiniai vadovavimo mokymai”

2024-03-05 | -

Mokymai Vilniuje “Praktiniai vadovavimo mokymai”

2024-02-27 | 15:00 - 16:30

Regioninės pažangos priemonės „Skatinti darnų judumą miestuose“ finansavimo gairių pakeitimo pristatymas

2024-02-06 | 09:30 - 10:30

Pasitarimas su VRM atstovais

2024-02-02 | 10:00 - 12:00

Darbo grupės Regionų plėtros programos įgyvendinimo koordinavimui posėdis

2024-02-01 | 10:00 - 11:20

MRPT Kolegijos posėdis

2024-02-01 | 13:00 - 15:00

Mokymai pareiškėjams pagal regioninės pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-03 (RE) „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“ finansavimo gaires

2024-02-01 | 10:00 - 12:00

MRPT Kolegijos posėdis

2024-01-31 | 14:00 - 16:00

Marijampolės Profesinio rengimo centro tarybos posėdis

2024-01-31 | 10:00 - 11:30

Marijampolės regiono Funkcinės zonos projekto aptarimas su VRM atstovais

2024-01-25 | 16:30 - 17:30

Marijampolės regiono Funkcinės zonos Strategijos viešas svarstymas

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.