Posėdžiai

2023-07-26 | 10:00 - 12:00

Regionų plėtros tarybų kolegijų pirmininkų ir administracijos direktorių susitikimas su Vidaus reikalų ministerijos atstovais Nacionalinės regioninės plėtros tarybos klausimais

2023-07-25 | 10:00 - 12:00

Regiono savivaldybių ir Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro pasitarimas dėl Regiono atliekų tvarkymo plano

2023-06-30 | 10:00 - 11:00

Dalyvavimas Marijampolės profesinio rengimo centro Diplomų įteikimo šventėje

2023-06-28 | 10:00 - 11:30

Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdis (nuotolinis)

2023-06-28 | 09:30 - 10:00

Darbo grupės susitikimas dėl Marijampolės regiono ir savivaldybių atliekų tvarkymo 2021-2027 m. planų rengimo

2023-06-22 | 11:00 - 13:00

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis

2023-06-21 | 09:00 - 16:00

Regioninės politikos forumas 2023

2023-06-15 | 09:00 - 10:00

Centrinės projektų valdymo agentūros ir regionų plėtros tarybų atstovų susitikimas dėl regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-03 (RE) „Skatinti darnų judumą miestuose“ finansavimo gairių reikalavimų išaiškinimo

2023-06-15 | 08:30 - 14:00

Valdysenos ir strateginių ateities įžvalgų metodologinis seminaras

2023-06-13 | 11:00 - 12:00

Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotinis dalyvių susirinkimas (pirmasis po įvykusių savivaldybių tarybų rinkimų)

2023-06-09 | 09:00 - 11:00

Susitikimas su Kalvarijos savivaldybės atstovais dėl 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano

2023-06-07 | 14:00 - 15:00

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės 11-asis posėdis

2023-06-02 | 14:00 - 15:00

Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos posėdis

 

2023-05-31 | 10:00 - 16:00

Funkcinių zonų ir Miestų strategijų mokymai su Vidaus reikalų ministerijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros atstovais

2023-05-31 | 09:00 - 10:00

2021–2027 m. Marijampolės regioninio atliekų tvarkymo plano rengimo darbo grupės posėdis

2023-05-30 | 15:00 - 17:00

Tarpinstitucinės darbo grupės, skirtos2022-2023 m. Regionų plėtros programos įgyvendinimo koordinavimui, posėdis

2023-05-25 | 10:00 - 12:00

Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros skatinimo pristatymas

2023-05-22 | 10:00 - 12:00

Susitikimas dėl paslaugų plėtros intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims Marijampolės regiono savivaldybėse

2023-05-19 | 13:00 - 16:00

2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plane planuojamų pažangos priemonių aptarimas su Šakių rajono savivaldybės atstovais

2023-05-12 | 09:00 - 10:30

Regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-03 (RE) „Skatinti darnų judumą miestuose“ aptarimas

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.