Naujienos

Šiandien įvyko darbo grupės susitikimas dėl Marijampolės regiono ir savivldybių atliekų tvarkymo 2021–2027 m. plano rengimo.

Šiandien įvyko paskutinis šios kadencijos Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis, kuriam pirmininkavo Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis.

2023 m. kovo 15 d. įvyko susitikimas su Marijampolės regiono savivaldybių atstovais dėl Marijampolės regiono plėtros plano rengimo.

Aptarta:
1. Pažangos priemonių rengimo eiga.
2. Pasiūlymo dėl savivaldybės projekto įtraukimo į regiono plėtros planą forma.
3. Tolimesni veiksmai dėl Funkcinės zonos.

2023 m. kovo 22 d. įvyks Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis.

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių programą 2023 m. pristatys Rolandas Bunikis, Užimtumo tarnybos prie LR SADM, Kauno klientų aptarnavimo departamento vyriausiasis specialistas.

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2022 m. metinių ataskaitų rinkinį pristatys Jurgita Mitrulevičienė, Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktorė.

Suplanuotos pirmosios naujojo laikotarpio ES fondų investicijos

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegija suplanavo pirmąsias naujojo laikotarpio ES struktūrinių fondų regionines investicijas – 2023 m. vasario 8 d. posėdyje patvirtintas 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros planas su pirmąja regionine pažangos priemone „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės regione“. Švietimo srities projektams suplanuota 9,57 mln. Eur, iš kurių 8, 14 mln. Eur sudaro ES fondų lėšos.


Sausio 9 d. paskelbtas pirmasis kvietimas teikti paraiškas pagal 2021-2027 m.
Interreg VI-A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo programą.

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos nariai pritarė 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano projektui

Šiandien vykusiame Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje nariams buvo pristatytas 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano projektas. Tarybos administracijos direktorė J. Mitrulevičienė supažindino su plano rengimą reglamentuojančiais teisės aktais, regione planuojamomis 16 pažangos priemonių ir  preliminariais savivaldybių pateiktais lėšų poreikiais pagal planuojamas įgyvendinti priemones.

Šiandien Vidaus reikalų ministerijoje vyksta Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdis. Jame Marijampolės regioną atstovauja Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkas, Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis bei Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė.
Įžanginį žodį tarė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

2022 m. gruodžio 8 d. vykusiame Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos Partnerių grupės posėdyje buvo nutarta teikti Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijai išvadą, kuria pritariama Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimams.

Marijampolės regiono plėtros tarybos administracija, rengdama  2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros planą, 2022-12-06 sukvietė plano rengimo darbo grupę į posėdį aptarti plano projektą. Posėdyje dalyvavo   atstovai iš savivaldybių administracijų, ligoninių, pramonės amatų rūmų Marijampolės filialo, Marijampolės LEZ.

2022 m lapkričio 21-22 dienomis Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkas Edgaras Pilypaitis dalyvavo Varšuvoje vykusiame 21-ajame Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos posėdyje kaip Pasienio bendradarbiavimo darbo grupės Lietuvos pusės primininkas. Pasienio regiono savivaldybėms iš Marijampolės apskrities Komisijoje atstovavo Kalvarijos ir Vilkaviškio rajonų merai.

Lietuvių ir lenkų tautos, istorinių įvykių suvienytos, geriau nei kas kitas supranta kaip svarbu parama vieni kitiems ir bendrų tikslų siekimas bei bendradarbiavimas atliepiant kylančius iššūkius. Taip Lietuvos delegacijos pirmininkas Edgaras Pilypaitis kreipėsi į XVI-ąjį Pasienio bendradarbiavimo darbo grupės posėdį susirinkusius Lietuvos ir Lenkijos delegacijų atstovus.

Europos regionų ir miestų savaitėje apie Sanglaudos politikos prioritetus ir ateities investicijas: žalinimui, skaitmenizavimui ir didesnei sanglaudai.

Rugsėjo 29 d. kiekvieno iš 15 regionų paskirti koordinatoriai aptarė rengiamus Trijų jūrų regionų ekonominio tinklo Sutarties ir Statuto projektus. Tinklo veiklos tikslas – tai partneryste paremtas bendradarbiavimas subalansuotos ir atsakingos Trijų jūrų iniciatyvos valstybių regionų plėtros srityje, apimsiantis tarpregioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo palengvinimą ir skatinimą, siekiant sustiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą.

Šiandien posėdžiavusi Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegija:

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.