• Pradžia
  • >
  • Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis

2024-04-04 | Kolegijos posėdžiai

2024 m. balandžio 3 d. įvyko Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis.

Žengta glaudesnio Marijampolės regiono savivaldybių bendradarbiavimo link!

 

Marijampolės regiono savivaldybių merai pasirašė susitarimą dėl 2023–2029 m. Marijampolės regiono funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo, t. y., veikti kartu ir kooperuoti išteklius teikiant paslaugas bei išnaudojant regiono stiprybes siekiant pokyčių:

  • pritraukti investuotojus pritaikant pramonės ir komercinius sklypus ir taip sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui visame regione;
  • padidinti regiono turistinį patrauklumą ir regiono matomumą bei žinomumą išnaudojant regiono turizmo išteklius ir kartu sudaryti prielaidas didinti ūkinių veiklų įvairovę, ypač kaimiškosiose regiono teritorijose;
  • padidinti visuomenės sveikatos paslaugų efektyvumą ir taip sudaryti prielaidas sveiko gyvenimo trukmės ilgėjimui.

 

Tam numatomos ES fondų regioninės investicijos – 34 mln. Eur, iš kurių 29 mln. Eur Vidaus reikalų ministerijos regioninių pažangos priemonių ES fondų lėšos.

 

Vakar vykusiame Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje pasirašytas savivaldybių merų susitarimas ir priimtas sprendimas į Marijampolės regiono plėtros planą įtraukti projektus, kuriais investicijos numatomos:

 

Kalvarijos savivaldybėje – pritaikant Orijos ežerą ir Kačergų kalną lankymui.

 

Kazlų Rūdos savivaldybėje – Višakio Rūdos etnografiniame kaime įrengiant dviračių taką ir automobilių stovėjimo aikštelę bei pritaikant lankymui Antanavo dvaro parką.

 

Marijampolės savivaldybėje – išnaudoti savivaldybės kaimiškoje teritorijoje esančius gamtinius išteklius ir prie Yglos, Žaltyčio bei Ivoniškio ežerų įrengiant stovėjimo vietas automobiliams, lauko pavėsines, mažąją architektūrą, infrastruktūrą aktyviam poilsiui, pritaikyti patekimą neįgaliesiems. Taip pat  investicijos planuojamos pritaikant lankymui Varnupių piliakalnį ir Šunskų miestelį.

Šakių rajono savivaldybėje, kuri regione turtinga kultūros paveldo objektais, numatoma įrengti automobilių sustojimo aikštelę prie Zyplių dvaro, taip pat plėsti dviračių takų tinklą kultūros objektams pasiekti (nutiesti dviračių taką nuo Šakių iki Gelgaudiškio), įrengti trūkstamą infrastruktūrą prie išskirtinio Sudargo piliakalnių komplekso ir sudaryti galimybes lankyti Maštaičių piliakalnį. Tikimasi, kad bent dalis Panemunių pilių lankytojų srauto galėtų pasiekti Marijampolės regioną per Gelgaudiškyje planuojamą įrengti prieplauką. Šakių mieste ketinama investuoti didinant mieste esančių gamtos ir kultūros objektų patrauklumą.

 

Vilkaviškio rajono savivaldybėje vienas iš labiausiai lankomų objektų yra Paežerių dvaras esantis prie Paežerių ežero. Planuojama turistams atverti lankymui ir sudaryti sąlygas lankyti ežerą nutiesiant dviračių taką, įrengiant dvi poilsio aikštelės su mažąja architektūra, apšvietimą, automobilių stovėjimo aikšteles, aktyviam poilsiui infrastruktūrą, prieplauką. Taip pat lankymui pritaikyti Vištyčio ežero pakrantę Vištyčio miestelyje, bei Kaupiškių, Dabravolės ir Piliakalnių piliakalnius.

 

Visi lankymui pritaikomi ir kiti regione žinomi ir patrauklūs turistiniai objektai bus įtraukti į Marijampolės regiono bendrus turistinius maršrutus, kuriuos viešins regiono turizmo informaciniai centrai, vykdysiantys bendrą projektą, skirtą teikti efektyvesnes turizmo paslaugas regione ir bendradarbiauti bei koordinuoti veiklas.

O regiono investiciniam patrauklumui didinti numatoma infrastruktūros įrengimas (privažiavimas, elektros, nuotekų tinklai, vanduo) Marijampolės, Vilkaviškio ir Šakių rajono savivaldybėse.

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.