• Pradžia
  • >
  • Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis

2024-06-20 | Kolegijos posėdžiai

2024 m. birželio 20 d. įvyko Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis.

2024 m. birželio 20 d. vyko Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis, kuriame 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros planas pakeistas papildant nauju Marijampolės savivaldybės administracijos projektu „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Draugystės g. 19“, kuriuo numatoma Marijampolės socialinės pagalbos centro Psichosocialinės pagalbos skyriaus, Globos centro ir Pagalbos šeimoms skyriaus modernizavimas ir paslaugų efektyvumo didinimas.

Tuo pačiu sprendimu suplanuoti nauji projektai pagal priemonę „Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Marijampolės regione“. Ją įgyvendinant planuojama, kad Marijampolės regione bus išplėstos ilgalaikės priežiūros paslaugos:

  • aprūpintos trūkstamomis priemonėmis ambulatorinių slaugos paslaugų namuose komandos Marijampolės ir Vilkaviškio rajono savivaldybėse;
  • įsteigtas paliatyviosios pagalbos dienos centras Vilkaviškio rajono savivaldybėje (4 vietos suaugusiems);
  • įsteigti stacionarių paliatyviosios pagalbos paslaugų skyriai Marijampolės (viso 12 vietų, 7 naujos vietos), Šakių rajono (viso 8 vietos, 2 naujos vietos) ir Vilkaviškio rajono (viso 8 vietos, 5 naujos vietos) savivaldybėse;
  • įsteigti slaugos skyriai sergantiems demencija Kazlų Rūdos (viso 12 vietų, 10 naujų vietų) ir Vilkaviškio rajono (viso 12 vietų, 6 naujos vietos) savivaldybėse;
  • numatoma finansuoti ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimą Alzheimerio liga ir demencija sergantiems asmenims Kazlų Rūdos ir Vilkaviškio rajono savivaldybėse;
  • numatoma finansuoti slaugytojų ir slaugytojų padėjėjų pritraukimą į ilgalaikės priežiūros paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Vilkaviškio rajono savivaldybėse.

Lėšų poreikis šiai pažangos priemonei įgyvendinti – 6,9 mln. eurų, iš kurių 5,9 eurų ES fondų lėšos.

Taip pat posėdyje buvo apžvelgta regiono plėtros plano rengimo eiga – Marijampolės regiono projektams suplanuota 66 proc. visų 2022–2030 m. laikotarpiu Marijampolės regionui skirtų ES fondų lėšų, t. y. 87 mln. eurų iš regionui skirtų 132 mln. eurų.

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.