• Pradžia
  • >
  • Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis

2024-03-14 | Kolegijos posėdžiai

2024 m. kovo 14 d. įvyko Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis

Kolegija priėmė sprendimą atveriantį kelią investuoti regionines Europos Sąjungos fondų lėšas švietimo srityje, t. y. 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plane pakeitė pažangos priemonę Nr. LT024-01-03-01 „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės regione“. Pagal šią priemonę regione numatoma įkurti 80 naujų ikimokyklinio ugdymo vietų, įdiegti universalaus dizaino priemones ir pritaikyti 4 ugdymo įstaigas neįgaliųjų poreikiams bei pritaikyti lauko ir vidaus erdves visos dienos mokyklos veikloms 16 mokyklų ir 10 darželių. Iš viso šiaip priemonei suplanuota 9,57 mln. Eurų, iš kurių 8,14 mln. Eurų sudaro Europos Sąjungos fondų lėšos.

Taip pat posėdyje buvo pristatyta ir patvirtinta Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams įgyvendinimo ataskaita už 2023 metus. Iš viso Marijampolės regione 2014-2020 m. finansavimo laikotarpiu įgyvendinus 138 projektus investuota 46,8 mln. Eur, iš kurių 43,2 sudarė Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, dar 3,6 mln. Eurų išmokėta finansuojant Kaimo plėtros programos projektus.

Kolegija apsvarstė Marijampolės regiono plėtros tarybos 2023 m. metinių ataskaitų rinkinį ir priėmė sprendimą siūlyti Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių susirinkimui jį tvirtinti. Marijampolės regione per 2023 m. buvo suplanuoti 35 proc., t. y. 45,9 mln. Eur regionui skirtų ES fondų lėšų. Projektai suplanuoti pagal 6 regionines pažangos priemones. Didžiausios ES fondų investicijos (t. y. 40 proc. – 18,7 mln. Eur) numatytos socialinei sričiai – paslaugų pažeidžiamoms visuomenės grupėms prieinamumui ir kokybei gerinti.

Posėdyje taip pat buvo patvirtintas Marijampolės regiono plėtros tarybos veiklos planas 2024 metams. Pagrindinis šių metų tikslas – 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plane suplanuoti visas ES fondų lėšas, skirtas Marijampolės regionui.

Kolegija taip pat sprendimu pakeitė Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Marijampolės regiono žemėlapį. Jis papildytas Marijampolės savivaldybės iniciatyva numatant Dienos socialinės globos paslaugų plėtrą (vietų skaičius – 30) intelekto ir psichikos negalią turintiems asmenims. Taip pat padidintas planuojamų įkurti vietų skaičius Kompleksiniame paslaugų centre vaikams su negalia (centre numatoma įkurti 30 vietų). Šių paslaugų plėtrai numatomos investicijos regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) ,,Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ lėšomis.

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.