• Pradžia
 • >
 • Suplanuotos pirmosios naujojo laikotarpio ES fondų investicijos

Suplanuotos pirmosios naujojo laikotarpio ES fondų investicijos

2023-02-09 | Informacija

Suplanuotos pirmosios naujojo laikotarpio ES fondų investicijos

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegija suplanavo pirmąsias naujojo laikotarpio ES struktūrinių fondų regionines investicijas – 2023 m. vasario 8 d. posėdyje patvirtintas 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros planas su pirmąja regionine pažangos priemone „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės regione“. Švietimo srities projektams suplanuota 9,57 mln. Eur, iš kurių 8, 14 mln. Eur sudaro ES fondų lėšos.

Pažangos priemonės lėšomis numatoma investuoti į:

 • naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimą – planuojama sukurti 80 naujų vietų;
 • pavėžėjimo užtikrinimą, universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai ir kt. sprendiniai) įrengimą bendrojo ugdymo mokyklose – investicijos planuojamos 6 regiono mokyklose, taip pat numatomi įsigyti 4 autobusiukus;
 • sąlygų sudarymą visos dienos mokyklos veiklai – tai vidaus ir lauko erdvių sukūrimas mokyklose ir darželiuose bei įrangos įsigijimas tam, kad vaikai bei mokiniai kokybiškai galėtų būti ugdomi visą dieną, derinant formalaus ir neformalaus švietimo veiklas.

Iš viso Regionų plėtros programoje Marijampolės regionui numatytos ES finansinės paramos pažangos lėšos – 132,15 mln. Eur. Projektai, kuriais bus investuojamos šios lėšos į Marijampolės regiono plėtros planą bus įtraukiami rengiant kitas pažangos priemones. Tačiau jau dabar Marijampolės regiono plėtros plane numatytos pagrindinės investicinės kryptys, įvertinus remiamas veiklas. Be jau suplanuotų švietimo srities projektų, planuojamos investicijos į:

 • Socialines paslaugas: socialinį būstą, paslaugas, reikalingas institucinės globos pertvarkai įgyvendinti asmenims, turintiems intelekto ir psichikos negalią, nestacionarias socialines paslaugas, socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimą ir plėtrą.
 • Aplinkosaugos sritį: geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtrą (gyvenvietėse nuo 200 iki 2 000 gyv.), atliekų tvarkymą, užterštų teritorijų tvarkymą.
 • Darnų judumą ir eismo saugą.
 • Funkcinių zonų plėtrą: savivaldybių bendradarbiavimą teikiant kokybiškesnes paslaugas ir efektyviau išnaudojant infrastruktūrą – Marijampolės regione susitarta investuoti didinant regiono investicinį patrauklumą (investicijoms tinkamų sklypų paruošimą ir šių teritorijų pasiekimui reikalingą susisiekimo infrastruktūrą) bei regiono turistinio potencialo pritaikymą lankymui taip sudarant sąlygas įvairesnėms veikloms.
 • Regioninio centro ekonominį augimą ir potencialo stiprinimą.
 • Visuomenės sveikatą (prevencinės priemones, sveikatos raštingumą, psichikos sveikatą, priklausomybės ligų ir savižudybių prevencijos paslaugas) bei ilgalaikių sveikatos priežiūros paslaugų plėtrą.

Kadangi tai investicijos, susiję su savivaldybių kompetencija, pagrindiniai projektų vykdytojai bus Marijampolės regiono savivaldybių administracijos.

Taip pat Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegija priėmė sprendimus dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2023 m. veiklos plano patvirtinimo. Be to, suplanavo papildomas lėšas Šakių rajono savivaldybės projektams „Lukšių gyvenamosios vietovės atnaujinimas (70 tūkst. Eur ES fondų lėšų) ir „Šakių rajono savivaldybės socialinio būsto plėtra“ (29 tūkst. Eur ES fondų lėšų) iš 2014–2020 m. laikotarpiu įgyvendintų projektų sutaupytų lėšų.

Posėdyje patvirtinta Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 m. įgyvendinimo ataskaita. Minėtu laikotarpiu Marijampolės regioną pasiekė daugiau kaip 49 mln. eurų ES fondų lėšų, kurios investuotos į socialinių bei švietimo paslaugų gerinimą, vandens ir nuotekų tinklų plėtrą, kultūros infrastruktūros kūrimą, miestų erdves ir kita.

Marijampolės kolegijos direktorė A. Murauskienė posėdyje pristatė planuojamo kurti modelio „Sūduvos slėnis“ idėją. Tai būtų aukštojo mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus sinergijos modelis, kuris prisidėtų prie regiono problemos – investicijoms tinkamos infrastruktūros trūkumas, atotrūkis tarp rinkos poreikių ir darbo jėgos kvalifikacijos sprendimo. Vizija yra įsteigti absolventų banką ir kompetencijų ugdymo centrą, profesinio kryptingumo ir karjeros ugdymo centrą, STEAM ir Marko akademijos kryptingą panaudojimą profesijų karjeros pasirinkimui, startuolių ir inovacijų, žmogaus ugdymo ir holistinės gerovės, medijų ir komunikacijų, viešojo ir kibernetinio saugumo bei rezidencinį centrus. Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos nariai siūlė pristatytą idėją vystyti tęsiant diskusijas.

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.