• Pradžia
 • >
 • Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis

2024-02-01 | Kolegijos posėdžiai

2024 m. vasario 1 d. įvyko Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis.

2024 m. vasario 1 d. vykusiame Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje:

 • 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros planas papildytas jau septinta pažangos priemone „Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Marijampolės regione“. Numatoma įgyvendinti 1 projektą Marijampolės regione, kuriuo siekiama plėsti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (įrengiant po 1 aikštelę Marijampolės ir Vilkaviškio rajono savivaldybėse); įrengti konteinerių aikštelėse maisto surinkimo konteinerius visose regiono savivaldybėse bei skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą vykdant aktyvius visuomenės informavimo veiksmus;
 • Patvirtinta 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano įgyvendinimo ataskaita. 2023 m. suplanuota šešios pažangos priemonės, kuriomis numatoma įgyvendinti projektų už 45,9 mln. Eur. ES fondų lėšų, t. y., 35 proc. šiam laikotarpiui Marijampolės regiono projektams skirtų lėšų;
 • Į Marijampolės profesinio rengimo centro tarybą deleguota Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė;
 • Aptarta 2023–2029 m. Marijampolės regiono funkcinės zonos strategija. Ji bus įgyvendinama Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių teritorijose, viso jos veiksmams įgyvendinti numatoma skirti 34,7 mln. Eur (iš jų ES lėšos – 29,5 mln. Eur). Šia strategija bus siekiama:
  • pritraukti investuotojus pritaikant pramonės ir komercinius sklypus ir taip sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui visame regione;
  • padidinti regiono turistinį patrauklumą ir regiono matomumą bei žinomumą išnaudojant regiono turizmo išteklius ir kartu sudaryti prielaidas didinti ūkinių veiklų įvairovę, ypač kaimiškosiose regiono teritorijose;
  • padidinti visuomenės sveikatos paslaugų efektyvumą ir taip sudaryti prielaidas sveiko gyvenimo trukmės ilgėjimui.
 • Pristatyta Korupcijos prevencijos priemonių plano ataskaita;
 • Pristatyti Marijampolės regiono plėtros tarybos veiklos ir valdymo su vidaus kontrolės vertinimu audito rezultatai – Marijampolės regiono plėtros taryboje vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sistema funkcionuoja labai gerai, Taryboje visa rizika yra nustatyta ir valdoma, reikšmingų vidaus kontrolės trūkumų nerasta, todėl vidaus kontrolė vertinama labai gerai.

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.