• Pradžia
  • >
  • Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis

2023-09-20 | Kolegijos posėdžiai

2023 m. rugsėjo 20 d. įvyko Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis.

Šiandien vykusiame Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje Žemės ūkio viceministras Donatas Dudutis pristatė Melioracijos fondo steigimo koncepciją. Viceministro teigimu, atlikta analizė parodė, kad nemelioruotuose žemės plotuose žemės ūkio naudmenų derlingumas 15-30 proc. mažesnis, valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių nusidėvėjimas siekia 74,4 proc. ir kasmet didėja. O iš 2,5 mln. ha nusausintų žemių ūkio naudmenų ploto 2,0 mln. ha drenažo yra kritinės būklės. Ir darant prielaidą, kad trūkstant finansavimo, melioracijos sistema veiktų ne visu pajėgumu, priklausomai nuo klimatinių sąlygų ir žemės ūkio produkcijos kainų per artimiausių 20 metų laikotarpį praradimai sudarytų nuo 4,3 iki 8,4 mlrd. Eur už negautą žemės ūkio produkciją.

Atsižvelgiant į tokią situaciją, valstybei priklausantiems melioracijos inžineriniams statiniams rekonstruoti ir prižiūrėti siūloma steigti Melioracijos fondą. Viceministras pristatė jo steigimo sąlygas, formavimo principus, privalumus ir trūkumus, lėšų į šį fondą surinkimo ir naudojimo alternatyvas bei jų paskirstymo principus, administravimo modelį. Siūloma, jog į šį fondą 55 proc. lėšų būtų surenkama iš žemės sklypų savininkų ir kitų naudotojų, o 45 proc. sudarytų valstybės biudžeto lėšos. Pagal pirminius paskaičiavimus žemės naudotojų įmokos pirmaisiais šio fondo veikimo metais galėtų sudaryti apie 6,6 eur/ha, o valstybės biudžeto dalis – apie 5,4 eur/ha. Šio fondo lėšos būtų paskirstomos visų rajonų (ne miestų) savivaldybių administracijoms pagal tam tikrus kriterijus (žemės ūkio naudmenų dirvožemio našumo balas savivaldybėje, valstybei priklausančių melioracijos inžinerinių statinių nusidėvėjimas ir kt.).

 

Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Judita Stankienė pristatė mokesčių administravimo aktualijas, pateikė informaciją apie biudžeto pajamų surinkimą kiekvienoje Marijampolės regiono savivaldybėje.  Šių metų 8 mėnesių savivaldybių biudžetų pajamų ir plano vykdymo duomenys rodo, kad planas viršijamas 16 proc. (iš Marijampolės regiono savivaldybių daugiausia – Šakių rajono, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybių). Taip pat pranešėja įvardijo daugiausia mokesčių sumokėjusias įmones regione, mokestinių prievolių tinkamo vykdymo priežiūros / kontrolės prioritetus, apžvelgė verslo priežiūrą ir kt.

 

Kazlų Rūdos miesto vietos veiklos grupės vadovė Rasa Avietynienė pristatė Kazlų Rūdos miesto 2023–2027 m. vietos veiklos grupės plėtros strategijos projektą. Strategijos projekto tikslai:

  1. Socialinės įtraukties didinimas, teikiant gyventojų poreikius atitinkančias socialines ir kitas susijusias paslaugas
  2. Ekonominės aplinkos, susijusios su įdarbinimu, verslumu, verslo kūrimu, bendradarbiavimu gerinimas;
  3. Socialinės ir ekonominės aplinkos gerinimas, skatinant socialinių verslų kūrimąsi ir plėtrą.

Viso Strategijos projekte numatytas lėšų poreikis veiksmų įgyvendinimui siekia 910 400,00 eurų. Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegija sprendimu patvirtinto, kad Kazlų Rūdos miesto 2023–2027 m. vietos veiklos grupės plėtros strategijos projektas atitinka 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano tikslus.

 

Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė apžvelgė 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano papildymo naujomis priemonėmis planus, funkcinės zonos strategijos rengimo aktualijas ir tolesnius veiksmus regione planuojant regionines ES fondų investicijas.

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.