• Pradžia
  • >
  • Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės 11-asis posėdis

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės 11-asis posėdis

2023-06-07 | Partnerių grupės posėdžiai

Šiandien įvyko Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės 11-asis posėdis. Partnerių grupei pateikti svarstyti klausimai:

◊ Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės pirmininko išrinkimo;
◊ Dėl 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano pakeitimo;
◊ Dėl naujai formuojamų (po savivaldybių tarybų rinkimų) Marijampolės regiono plėtros tarybos organų.

 

 

Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktorė J. Mitrulevičienė informavo, jog Partnerių grupės pirmininkas renkamas vieneriems metams iš Partnerių grupėje atstovaujamų interesų grupių atstovų ir posėdžio dalyviams  priminė apie  Partnerių grupės pirmininko funkcijas:
– vadovauja Partnerių grupės darbui;
– Reglamente nustatyta tvarka organizuoja Partnerių grupės posėdžius ir jiems vadovauja;
– Partnerių grupės vardu pasirašo Partnerių grupės nutarimus ir kitus dokumentus;
– atstovauja Partnerių grupei.

Partnerių grupės atstovai posėdyje buvo supažindinti su 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano (toliau – MRPPl) pakeitimo projektu.  Pakeitimai atlikti su tikslu – MRPPl patikslinant ir papildant nauja pažangos priemone Nr. 10-001-05-03-07 (RE) „Gerinti eismo saugą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse“. Ši pažangos priemonė skirta eismo saugumo ir kitų inžinerinių sprendinių įgyvendinimui vietinės reikšmės keliuose siekiant pašalinti juodąsias dėmes ir avaringas vietas. Pagal šią pažangos priemonę Marijampolės savivaldybės administracija numato įdiegti inžinerinius sprendinius siekiant pašalinti 1 juodąją dėmę ir 1 avaringą vietą Marijampolės mieste, įgyvendinant 2 projektus:
1) „Inžinerinių eismo saugumo priemonių diegimas Marijampolės miesto Vilkaviškio gatvėje, įrengiant žiedinę sankryžą“;
2) „Eismo saugumo sprendinių įdiegimas Dariaus ir Girėno gatvės atkarpoje, įrengiant pėsčiųjų perėjos šviesoforinį valdymą“.

J. Mitrulevičienė informavo, kad MRPPl buvo atlikta keletas techninio pobūdžio pakeitimų, susijusių su patvirtinta pažangos priemone „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės regione“: keičiamos 3 projektų įgyvendinimo pradžios datos ir 1 projekto pareiškėjo pavadinimas. Posėdžio dalyvius supažindino su tolimesne MRPPl rengimo eiga, informavo, jog patvirtintos 8 regioninių pažangos priemonių finansavimo gairės, pristatė aktualius teisės aktus.

Partnerių grupės atstovai nutarė:
◊ Partnerių grupės pirmininku vienerių metų laikotarpiui išrinkti – Raimondą Bogužaitę.
◊ Teikti išvadą Tarybos kolegijai – pritarti sprendimo projektui „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. S-1 „Dėl 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

Posėdžio pabaigoje J. Mitrulevičienė pasidalino informacija apie naujai formuojamus (po savivaldybių tarybų rinkimų) Marijampolės regiono plėtros tarybos organus, apie regiono savivaldybių deleguotus atstovus į Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegiją ir, kad artimiausiu metu Kolegijos sudėtis bus patvirtinta Visuotiniame dalyvių susirinkime.

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.