• Pradžia
  • >
  • Susitikimas dėl Marijampolės regiono funkcinės zonos strategijos rengimo aptarimo

Susitikimas dėl Marijampolės regiono funkcinės zonos strategijos rengimo aptarimo

2023-05-04 | Marijampolė | Susitikimai

Marijampolės regiono plėtros tarybos administracija organizavo regiono savivaldybių administracijų, turizmo ir verslo informacijos centrų, švietimo srities atstovų susitikimą su Vidaus reikalų ministerijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros atstovais dėl regione planuojamos funkcinės zonos.

VRM atstovai R. Tamulevičiūtė ir A. Valickas pristatė funkcinių zonų strategijų rengimui ir įgyvendinimui keliamus reikalavimus bei Vidaus reikalų ministerijos regioninių pažangos priemonių finansavimo gairių nuostatas. Kalbėdamas apie funkcinės zonos formavimą, A. Valickas paaiškino keliamus reikalavimus dėl bendrumo – kad kuriant funkcinę zoną bendrai viešąsias paslaugas teikti ar infrastruktūros objektais naudotis turėtų ne mažiau dviejų ar daugiau besiribojančių savivaldybių tikslinės grupės. Pranešėjas pristatė susitarimo dėl funkcinės zonos strategijos reikalavimus ir ten būtinus nustatyti įsipareigojimus. Taip pat buvo akcentuota, kad funkcinės zonos strategijoje turi būti numatytas bent vienas veiksmas, kuris finansuojamas ne iš 5-ojo ES fondų Investicijų programos prioriteto lėšų.

Susitikime daug diskutuota apie funkcinės zonos investicijų ir turizmo srities galimus projektus regione ir jiems keliamus reikalavimus. VRM ir CPVA atstovai atsakydami į užduodamus savivaldybių administracijų ir turizmo ir verslo informacinių centrų atstovų klausimus, susijusius su turizmo sritimi, akcentavo, kad planuojant turizmo objektų tvarkymą, svarbu atkreipti dėmesį, kad tinkamos išlaidos bus tokios, kurios bus skirtos objektų pritaikymui turistų lankymui. Taip pat, kad infrastruktūra turėtų būti skirta susisiekimui prie lankytino objekto, bet ne pramogoms kurti.

Administracijos direktorė J. Mitrulevičienė priminė, kad Marijampolės regione formuojant funkcinę zoną planuojamos turizmo ir investicijų tematinės sritys. Taip pat diskutuojama dėl galimų – visuomenės sveikatos ir profesinio orientavimo sričių. J. Mitrulevičienė priminė, kad turizmo veiklos būtų įgyvendinamos visose regiono savivaldybėse, o investicinių sklypų pritaikymo veiklos ir bendras regiono pristatymas būtų įgyvendinamos Marijampolės, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybėse. Plačiau buvo aptarti turizmo srities projektai, kurių Marijampolės regione numatyta įgyvendinti 29, tačiau gavus VRM ir CPVA paaiškinimus dėl objektų tinkamumo, skaičius objektų gali dar būti tikslinamas. Pagal dabartinį sąrašą Marijampolės regiono savivaldybių atstovai pateikę siūlymus sutvarkyti privažiavimus prie Kačergų kalno, Varnupių piliakalnio, įrengti poilsiavietes su mažąja architektūra prie Orijos, Ivoniškio, Iglės, Žaltyčio ežerų, įrengti dviračių takus, sužymint maršrutus ir kt. Gavę naudingos informacijos savivaldybių ir turizmo ir verslo informacijos centrų atstovai susitarė dar kartą peržiūrėti planuojamų turizmo projektų sąrašą, o švietimo srities atstovai apsispręsti dėl profesinio orientavimo srities įtraukimo į funkcinę zoną ir bendrų veiklų vykdymo.

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.